فن آوران

عنوان مقاله:

ورودی شهر

نوع مقاله:

تدوین

پژوهشگر:

شهرام شکوهی نیا، پریسا رشید شمالی

سال انجام:

1378

محل ارائه:

دومین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران

 
 
 

خلاصه مقاله

كالبد شهرها پيكره شكل يافته برآيند نيروهايي است كه در رابط هاي چند سويه بر هم اثر ميكنند. در گرانيگاه تأثير اين نيروها بر هم، كالبدي به نام شهرعينيت مي يابد. فرهنگ مردم با همه گستره مفهومي خود كه دربردارنده تفكر و نگرش، دين، آداب و آيين ها، روابط اجتماعي، سياست، نقش اقتصادي و ... جامعه است از يك سو، و نيازهاي فرهنگي آنان_ كه آن نيز زير تأثير و نفوذ مستقيم فرهنگ است_ از سوي ديگر، نيروهايي هستند كه همراه با شرايط طبيعي محيط بر هم اثر مي كنند و كالبد يك زيستگاه انساني را شكل مي بخشند

 

 

دریافت متن کامل مقاله