فن آوران
انبوه سازی مدولار مسکن

عنوان مقاله:

انبوه سازی مدولار مسکن

نوع مقاله:

تدوین

پژوهشگر:

شهرام شکوهی نیا

سال انجام:

1378

محل ارائه:

دومین جشنواره مهندسی ساختمان

 
 
 
خلاصه مقاله :

آنچه که امروز تحت عنوان انبوه سازی مطرح است، استفاده از مصالح و سیستمهای جدید ساخت و یا به عبارت دیگر ساخت صنعتی است.  در صورتیکه انبوه سازی و یا به عبارت دیگر تولید انبوه یک حرکت صحیح و سیستماتیک، از شروع طراحی تا انتهای ساخت و بهره برداری است . به صورتیکه تمامی مسائل از شروع تا پایان قابل پیگیری و منتج از یک فرآیند برنامه ریزی شده باشد. راه حل آسان، ارزان، سریع، جلوگیری از خطاها و محدود کردن آنها، افزایش کیفیت و در کنار آن رفع کمبود مسکن و در نتیجه ساخت سریع در زمان کوتاه مواردی هستند که در انبو ه سازی مدنظرند و آن را توجیه می کنند. به طور کلی در انبوه سازی و تولید صنعتی چهار اصل مدنظر است :

1- تامین ایمنی

2- تامین کارآیی و برآورد کردن نیازهای عملکردی

3- تامین نظرگاه های اقتصادی

4- تامین نظرگاه های معمارانه...

 

 

دریافت متن کامل مقاله