فن آوران
بازخوانی هویت مکانی شهری

عنوان مقاله:

بازخوانی هویت مکانی شهری

نوع مقاله:

تدوین

پژوهشگر:

عارفه ترکمن

سال انجام:

1393

محل ارائه:

دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی

 
 
 
خلاصه مقاله

هویت همه ی ویژگی هایی است که هر موجودی را از دیگری متمایز می سازد. مولفه هایی که هویت را می سازند از خصوصیات ظاهری تا اشکال اندیشه و تجربیات زیستی ، به طور کلی جهان وسیعی را شامل می شوند . از آن جا که اکثر جمعیت های انسانی امروزه در شهر ها ساکن هستند ؛ پرداختن به هویت شهری بسیار حائز اهمیت است. از نظر اجتماعی شهرها مکانهای مناسبی برای شکل گیری نهادهای اجتماعی، اعتلای ارزشهای فرهنگی ، گسترش و تحکیم روابط و مناسبات اجتماعی و پاسداری ارزشهای انسانی و هویت ملی و محلی هستند و همین مسأله باعث توجه بیش از حد به مسأله هویت در شهرها و سکونتگاه های انسانی گشته و دلیلی برای این مسئله که ساکنان و شهروندان در شهرها خود را گرفتار یک نوع بی هویتی بدانند. هر بنا و اثر معماری اصیل بر ارزش هایی استوار است که تاثیر گذر زمان بر آن کمرنگ است و همچنان با حفظ ارزش های خود می تواند به حیات خود ادامه دهد، هنگامی که صحبت از معماری فردا می شود این پرسش مطرح می شود که چگونه می توان ارزش های اصیل آثارگذشته را شناسایی و با مصالح و تکنیک های جدید در هم آمیخت و سیر نزولی و معماری بی هویت امروز را تغییر جهت داده و در مسیرتازه ای قرار داد که آنچه که تشکیل دهنده فضاهای معماری و شهرسازی فردا است هویت و معنای اصیل خود را بازیابد.

 

دریافت متن کامل مقاله