فن آوران
Javanan-e Hashtgerd (Aseman) Complex, Shahr-e Jadid-e Hashtgerd, Iran

مجموعه مسکونی جوانان هشتگرد (آسمان)، شهر جدید هشتگرد، ایران
مجموعه مسکونی جوانان هشتگرد (آسمان)، شهر جدید هشتگرد، ایران
مجموعه مسکونی جوانان هشتگرد (آسمان)، شهر جدید هشتگرد، ایران
مجموعه مسکونی جوانان هشتگرد (آسمان)، شهر جدید هشتگرد، ایران
مجموعه مسکونی جوانان هشتگرد (آسمان)، شهر جدید هشتگرد، ایران
مجموعه مسکونی جوانان هشتگرد (آسمان)، شهر جدید هشتگرد، ایران

Javanan-e Hashtgerd (Aseman) Complex

 

 JAVANAN Housing Co.

Client

 Shahr-e Jadid-e Hashtgerd

Location

 2003

Contract Commencement Date

 8500  square meters

Area

 Residential

Land-use

 

On the basis of social housing projects initiated by the Ministry of Housing, many residential complexes were designed in cities (new town in particular). Accordingly, the 60-unit Aseman Residential Complex was designed in the 6th phase of Hashtgerd New Town, and in addition to adhering to the principles of the proposed housing project, we have attempted to differentiate between its private and public spaces as much as possible.