فن آوران
معماری

ساختمان اداری مشهد پی، مشهد، ایران
پروژه های محور صاحب الزمان، مشهد، ایران
ساختمان مسکونی گلستان، تهران، ایران
مجتمع تجاری ونک و هتل توس، مشهد ، ایران

 

ساختمان تجاری – اداری گلسار (ساینا) ، رشت، ایران
ساختمان مسکونی گلستان، تهران، ایران
ساختمان های تجهیز کارگاه سد چم شیر، چم شیر، ایران
نمای ساختمان اداری مشهد پی، مشهد، ایران
پروژه های BK محورصاحب الزمان، مشهد، ایران
مجتمع تجاری و هتل اوحد(ضیافت الزهرا)، مشهد، ایران
ساختمان تجاری – اداری پلاک 19 دامن افشار، تهران، ایران
مجتمع تجاری و هتل بهار، مشهد، ایران
مجتمع تجاری – اداری اولویت 4 بزرگراه امام علی، تهران ، ایران
ساختمان تجاری – اداری پاسارگاد، شیراز، ایران
پروژه های محور صاحب الزمان، مشهد، ایران
ساختمان مالی و اعتباری میزان، مشهد ، ایران
مجموعه های آموزشی در شهرهای بندرعباس، زاهدان و کرمانشاه، ایران
مجتمع تجاری – مسکونی ملائک، بوشهر، ایران
مجتمع تجاری ونک وهتل توس، مشهد ، ایران
مجموعه های اقامتی وعمومی مجتمع تفریحی و توریستی دریای آرام گلوگاه، ایران
مجتمع مسکونی 450 واحدی قم، ایران
مجتمع فرهنگی – ورزشی یاران، تهران، ایران
مجتمع مسکونی – تجاری – اداری طالقانی، بوشهر، ایران
مجتمع مسکونی – تجاری سیسپانا، شیراز، ایران
مجتمع مسکونی باغ بهارستان، اصفهان، ایران
برج های مسکونی، هشتگرد، ایران
مجموعه ورزشی سونا و استخر جهان پهلوان تختی، تهران، ایران
مجموعه مسکونی جوانان هشتگرد (آسمان)، شهر جدید هشتگرد، ایران
مجتمع تجاری – سینمایی، شهرکرد، ایران
مجتمع مسکونی هشت بهشت، اصفهان، ایران
مسجد 180 دستگاه، دهدشت، ایران
بازسازی سرای تحدید، همدان، ایران
بازسازی سرای شاهزاده حسین، همدان، ایران