فن آوران
طرح و اجرا

ساختمان مرکزی بیمه پاسارگاد، تهران، ایران
ساختمان تجاری- اداری بلوار جمهوری، کرمان، ایران
شعبه های بانک سینا، ایران
ساختمان تجاری – اداری اولدوز، اردبیل، ایران
شعبه های بانک دی، ایران
ساختمان تجاری- اداری گلسار، رشت، ایران

 

شعبه های بانک دی، ایران
ساختمان مسکونی خیابان علامه، تهران، ایران
دانشگاه خاتم بانک پاسارگاد، تهران، ایران
شعبه های بانک پارسیان، ایران
ساختمان تجاری-اداری میرداماد، تهران، ایران
انبار شماره 2 بانک پاسارگاد، تهران، ایران
ساختمان تجاری – اداری بلوار جمهوری، کرمان، ایران
ساختمان تجاری – اداری اولدوز، اردبیل، ایران
ساختمان تجاری – اداری گلسار، رشت، ایران
شعبه های بانک سینا، ایران
ساختمان اداری بانک پاسارگاد قزوین، قزوین، ایران
ساختمان اداری بانک پاسارگاد میدان فردوسی، تهران، ایران
شعبه های بانک پاسارگاد، ایران
ساختمان مرکزی بیمه پاسارگاد، تهران، ایران
ساختمان اداری خیابان ویلای جنوبی، تهران، ایران
خانه مسکونی درویش، تهران، ایران
شعبه های بانک اقتصاد نوین، تهران، ایران
ساختمان مرکزی بانک اقتصاد نوین، تهران، ایران
موسسه املاک و مستغلات سازمان تأمین اجتماعی، تهران، ایران
منزل مسکونی دکتر رحیمی، تهران، ایران
مجتمع مسکونی خانه بیدار، تهران، ایران
منزل مسکونی خانم زعفرانچی، تهران، ایران
نمایندگی ماشین های اداری پاناسونیک، تهران، ایران