فن آوران
معماری داخلی

ساختمان مرکزی مانا صنعت، تهران، ایران
هتل دانش، مشهد
لابی ساختمان مرکزی عمران بهسازی شهری، تهران، ایران
مجتمع تجاری ایرانیان، کرج
شعبه مرکزی رستوران هانی، تهران، ایران
رستوران البرز، تهران، ایران

 

لابی ساختمان مرکزی عمران بهسازی شهری، تهران، ایران
هتل دانش، مشهد، ایران
ساختمان مرکزی مانا صنعت تهران، ایران
شعبه مرکزی رستوران هانی، تهران، ایران
آمفی تئاتر شرکت لیزینگ بانک پاسارگاد، تهران، ایران
لابی ساختمان مرکزی شماره 2 بانک سینا، تهران، ایران
لابی و بخش های تخصصی بیمارستان دی، تهران ، ایران
دفتر شرکت نورد احسان، تهران، ایران
مطب دندانپزشکی دکتر دانشگر، تهران، ایران
رستوران البرز، تهران، ایران
ساختمان مرکزی شرکت سرمایه گذاری ملت، تهران، ایران
مطب دندانپزشکی دکتر شهسواری، تهران، ایران
سونا و استخر خرمشاد، تهران، ایران
سونا و استخر پرنیان، تهران، ایران