فن آوران
مسابقات

مجتمع چند منظوره فرمانیه، تهران، ایران
ساختمان مرکزی بانک پاسارگاد، تهران، ایران
پروژه تجاری-اداری- مسکونی مجد، مشهد، ایران
طراحی آرامگاه شمس تبریزی، خوی، ایران
ساختمان اداری خیابان ارمغان، تهران، ایران
طراحی مرکز تجاری-اداری آفتاب، تهران، ایران

 

مجتمع چند منظوره فرمانیه، تهران، ایران
ساختمان مرکزی بانک پاسارگاد، تهران، ایران
پروژه تجاری – اداری – مسکونی مجد، مشهد، ایران
مرکز تجاری – اداری آفتاب، تهران، ایران
آرامگاه شمس تبریزی، خوی، ایران
ساختمان نظام مهندسی، بوشهر، ایران
بیمه اتکایی ایرانیان،تهران، ایران
ساختمان اداری خیابان ارمغان، تهران، ایران
مرکز تجارت جهانی فرش، تبریز، ایران
مجتمع تجاری و هتل نسترن، مشهد، ایران
برج تجاری – اداری بلوار سجاد، مشهد، ایران
پارک فرهنگی و مرکز اطلاعات و فناوری، سنندج، ایران
خانه بیدار (رتبه دوم تأسیسات جایزه بزرگ معمار)، تهران، ایران
توسعه حرم مطهر حضرت معصومه، قم، ایران
برج تجاری اداری و مسکونی مشهد، مشهد، ایران