هتل توس و مجتمع تجاری ونک، مشهد، ایران
ساختمان مرکزی بیمه پاسارگاد، تهران، ایران
دفتر مرکزی شرکت مانا صنعت، تهران، ایران
رستوران البرز، تهران، ایران
ساختمان تجاری اداری اولدوز، اردبیل، ایران
ساختمان تجاری اداری بلوار جمهوری، کرمان ، ایران
ساختمان تجاری اداری میرداماد، تهران ، ایران
ساختمان مرکزی بانک پاسارگاد (مسابقه)، تهران، ایران
مجتمع تجاری اداری آفتاب (مسابقه)، تهران، ایران
مجتمع چند منظوره فرمانیه (مسابقه)، تهران، ایران